Belgische massage federatie

Officieel erkend als lid van de Belgische massage federatie als energetisch therapeut