Tarot van Isis Set – E. Droesbeke

€ 36,95

Handboek en 36 Pyschekaarten

De ‘droomwereld’ van Erna Droesbeke vormt de basis van dit unieke tarot- en orakelspel, dat bestaat uit archetypen, vertaald in de kleuren van de aura, de bewegingen uit de astrale wereld, de natuur en het ‘Rijk der Deva’s’. De dromen van de auteur bevatten niet alleen boodschappen uit het onbewuste, zodat Erna een beter inzicht kreeg in de menselijke psyche en haar eigen psyche in het bijzonder, maar ook boodschappen via trance van ‘Oude Wijzen’.

Deze boodschappen zijn vastgelegd in 36 symbolische beelden (kaarten) en bleken een bijzondere weg tot zelfkennis, tot het begrip van anderen en tot het oplossen en beantwoorden van vele levensvraagstukken. De Tarot van Isis bevat een uitgebreide beschrijving van de 36 kaarten, die onderverdeeld zijn in 22 kaarten van de Grote Arcana (gebaseerd op de klassieke tarot), die Erna ‘Psychekaarten’ noemt en 14 ‘Richtkaarten’, die de levensaspecten vertegenwoordigen die ons het meeste bezighouden, zoals liefde, relaties, werk, gezondheid, levensomstandigheden, enzovoort. Correspondenties met andere disciplines zoals numerologie, kleurensymboliek en vooral de ‘Spreuken’ uit het ‘Egyptische Dodenboek’ geven de interpretatie van de kaarten een extra dimensie.

De auteur vertelt in deze herwerkte Tarot van Isis Set haar spirituele ervaringen in het moderne Egypte, die nog meer glans geven aan het boek en de kaarten. Temeer omdat de auteur nog nooit in Egypte was geweest toen het eerste boek van de Tarot van Isis in 1985 verscheen. Zij was toen 33 jaar… De herwerkte uitgave van de Tarot van Isis in 2021 komt er dus 36 jaar na de eerste verschijning. We leven in een bijzondere tijd en daarom vond de auteur dan ook dat de tijd gekomen was om de Tarot van Isis te herwerken, gebaseerd op haar spirituele ervaringen in het leven en haar werk als astrologe en tarologe. Sinds 1985 zijn vele boeken en kaarten van Erna’s hand internationaal verschenen. De boodschap van dit boek over het krachtige, aan de tarot verwante, orakel is: ‘Ken jezelf’. Als je de boodschap van het Zelf begrijpt, kun je ook de Ander begrijpen en aanvaarden.