B2 Kwantum Transactionele Analyse en de Nieuwe Tijd

€ 5,00

tweedehands

Vertragen, verdiepen en herkennen op je weg naar meer vrijheid, autonomie en maturiteit

wantum Transactionele Analyse en De Nieuwe Tijd" is een vervolg op "Kwantum Transactionele Analyse en Spiritualiteit". Je kan het zien als een verdieping, een aanvulling en een opnieuw herkennen. Concepten als 'ego-toestanden' en 'script' komen op een vernieuwende manier aan bod. Ze worden vergeleken met - in de wereld van managementopleidingen - meer bekende concepten als 'DISC' en 'Sociale Stijlen' . Het verschil tussen werken aan gedrag (gevolg) en werken aan script (oorzaak) wordt verder uitgediept. Er wordt uitgelegd hoe in het proces van scripttransformatie, ego-toestanden evolueren naar de geïntegreerde Volwassene. Het boek gaat over de transformatie van het oude denken naar het kwantum-denken, wat eigen is aan de Nieuwe Tijd. De kenmerken van de oude wereld en van de nieuwe wereld worden met elkaar vergeleken. De New Age cultuur groeit langzaam en gestaag uit zijn grondvesten, die in vorige eeuwen door de voorlopers van de Nieuwe Mensen zijn gelegd. De oude wereld, die een zelfvernietigend script heeft brokkelt zienderogen af. In dit boek kan je lezen over hoe je als Nieuwe Mens, die zich manifesteert als een vrijdenker die aan fenomenologisch vrij onderzoek doet, mee kan werken aan het opbouwen van de Nieuwe Wereld die wordt gekenmerkt door een collectief script waarin vrijheid, autonomie en maturiteit, steunend op moraliteit, empathie en emotionele intelligentie triomfeert.