Wie schreef de zeerollen?

€ 11,00

tweedehands

De Dode-Zeerollen, die tussen 1947 en 1956 bij Qumran (ten oosten van Jeruzalem) in 11 grotten werden ontdekt, hebben al heel wat stof doen opwaaien. In deze bijzondere uitgave gaat de Amerikaanse hoogleraar in de joodse geschiedenis en cultuur prof. Dr. Norman Golb nader in op de ontstaansgeschiedenis van deze belangwekkende vondst. De uitgave bevat een compleet overzicht van de stand van het onderzoek vanaf de ontdekking van de rollen tot op dit moment. Dr. Golb bespreekt uitgebreid de bestaande meningen en conflicten en gaat vervolgens in op de moeilijke toegankelijkheid van de documenten voor onafhankelijk onderzoek en de gevestigde opvattingen over oorsprong en betekenis, die zeer lastig te doorbreken blijken te zijn. Dr. Golb weet al deze opvattingen op overtuigende wijze te ontkrachten om vervolgens zijn eigen opzienbarende alternatief naar voren te brengen

317 pagina's

Norman Golb