B2 Innerlijke dans, naar het hart van de meditatie

€ 5,00

tweedehands

In Innerlijke dans, onderzoekt de voormalige trappister monnik George Fowler de praktijk van het mediteren. Daarbij ziet hij mediteren niet als esoterische kunst die door een meester moet worden onderwezen, maar als een alledaags proces, dat we moeten leren herkennen. Het uiteindelijke doel is contemplatie, een dansend hart, en het streven naar het hoogste geluk. Anders dan andere boeken over meditatie richt Innerlijke dans zich niet op de techniek van de meditatie, maar op een helder begrip van de contemplatieve staat. In korte kernachtige hoofdstukken beschrijft Fowler op heldere en geestdriftige wijze de verrukking en de dans die iedereen kan beleven die bereid is door meditatie het pad van de spirituele groei te betreden.