B2 Ik zie het weer zitten

€ 5,00

tweedehands

* Een nieuw hoopgevend perspectief voor Vlaanderen
*
Van een van Vlaanderens meest succesvolle en toonaangevende ondernemers
'Na een drama als dat van Renault-Vilvoorde, hebben de jongeren die vandaag de middelbare school verlaten geen boodschap aan ideologische discussies. Zij willen dat de tegenstanders in eindeloze debatten hun loopgraven verlaten en samen de hand aan de ploeg slaan. Niemand kan zich veroorloven aan de zijlijn te blijven staan.'
Dit is de toon waarin dit boek is gezet. Hugo Vandamme zat al langer te broeden op een boek. 'Maar ik verviel telkens weer in een defensief pessimisme als het over de economische vooruitzichten in Europa, België en Vlaanderen ging. Ook in de nota's die ik toen zelf neerschreef, vond ik de dag erna bij het herlezen dezelfde defensieve toon, hetzelfde pessimisme. De ontwerptekst werd weggeborgen. Want het negatieve en het verdedigende zijn mijn stijl niet.'
Vandamme wachtte tot het ogenblik dat hij, geheel overtuigd en overtuigend, kon zeggen: 'ik zie het weer zitten'.
Vandamme is een man van het terrein. Hij voert zowel het debat dat hem het nauwst aan het hart ligt, onderwijs en opleiding, als de discussies tussen economisten, met een gezonde dosis realiteitszin. Hij trekt het perspectief open door te putten uit zijn ervaringen als bedrijfsleider van Barco en uit de vele internationale contacten.