Home » Andere locatie » Handfasting » handfasting praktisch

Handfasting praktische info

Welke kleur kies ik voor mijn touw?


De kleur van je touw is een persoonlijke keuze die je als koppel enkel zelf kan maken.

 

Hierbij een overzicht van de betekenis van de verschillende kleuren:
• Rood: passie, kracht, vruchtbaarheid
• Oranje: aanmoediging, aantrekkingskracht, vriendelijkheid, overvloed
• Geel: sierlijkheid, zelfvertrouwen, vreugde, balans
• Green: financiën, vruchtbaarheid, barmhartigheid, voorspoed, gezondheid
• Blauw: kalmte, geduld, toewijding, oprechtheid
• Paars: kracht, vroomheid, heiligheid, sentiment
• Zwart: sterkte, wijsheid, visie, succes
• Wit: zuiverheid, concentratie, meditatie, vrede
• Grijs: neutraliteit, ontbinding, balans
• Roze: eenheid, eer, waarheid, romantiek, geluk
• Bruin: aarde, aarding, talent, telepathie, thuis
• Zilver: rijkdom, waarden, creativiteit, inspiratie
• Goud: energie, luxe, intelligentie, anciënniteit

 

Ik raad aan om minstens een lengte van 1,5 meter te nemen. Het dient lang genoeg te zijn om rond
de handen te knopen en een lus te maken . Indien je een redelijk dik touw verkiest, is 2 meter geen
overbodige luxe. Je touw kan beter een stuk te lang dan een stuk te kort zijn!

 

Andere mogelijkheid: Naast de gewone handfasting met twee handen, is er ook nog een andere mogelijkheid, waarbij vier
handen aan te pas komen. De werking hiervan is in principe dezelfde als hier beschreven, maar het
bruidspaar brengt hier die vier handen bij elkaar. De rechterhanden moeten elkaar hier terugvinden, en
hetzelfde geldt voor de linkerhanden, waarna de vier handpalmen op elkaar rusten (met handpalm naar
beneden). Je zal merken dat je op dat moment met je armen eigenlijk het wiskundig oneindigheidsteken
vormt, zoals hieronder staat afgebeeld. Indien je voor deze optie kiest, hou er dan wel rekening mee dat
je touw nog minstens een halve meter langer moet zijn.

 

Over de bezem springen

In de ceremonie van het Handvasten wordt een ouderwetse bezem dwars over de cirkel gelegd, na het uitspreken van de geloftes springt het bruidspaar hand in hand over de bezem om zo de overgang naar een nieuw leven te symboliseren. De bezem is hierbij symbool voor de vruchtbaarheid en het 'over de bezem springen' reflecteert de wens om de relatie vruchtbaar te maken. Dit is niet alleen het fysieke aspect, maar ook het aspect van het begin van een nieuwe fase in de relatie, van gezamelijke groei waar beide partijen naar streven.

Getuigen?

De meeste huwelijken hebben ook twee getuigen (één voor de bruid, één voor de bruidegom). Indien
gewenst, kunnen deze getuige ook een rol worden toebedeeld in de handfasting-ceremonie.
Voorafgaand het effectieve “handfasten” zelf, begeef ik me dan naar elk van de getuigen en
geeft hen een uiteinde van het touw. Elk van de getuigen kunnen dan één voor één een knoop maken
(elk aan een ander uiteinde natuurlijk) terwijl ze in stilte of luidop een goede wens maken voor het
bruidspaar. 

 

Ringen?

U kan ook uw ringen (opnieuw) uitwisselen. De twee getuigen kunnen hierin een kleine rol worden gegeven door aan
elk een ring in bewaring te geven. 

 

Kaarsen?

Indien gewenst, kan er ook gewerkt worden met extra kaarsen. Het gaat hier om drie kaarsen, waarvan één
voor de bruid, één voor de bruidegom, en de centerkaars die door het bruidspaar samen wordt
aangestoken.

Deze centerkaars kan dan nadien opnieuw worden aangestoken op de
huwelijksverjaardag of op andere dagen die voor het bruidspaar van belang zijn. De kleur van de kaarsen
is een persoonlijke keuze, zowel voor de bruid als de bruidegom.
Hetzelfde geldt ook voor de centerkaars, al is het wel aan te raden om daar een dikkere kaars voor te
nemen. De kaarsen worden door een gast overhandigd aan de getuigen, waarna de bruid en
bruidegom deze elk bij hun getuigen in ontvangst nemen en terug naar het altaar brengen om daar de
centerkaars aan te steken.

Muziek?

Wilt u muziek gebruiken tijdens de ceremonie? Bij het begin? Bij het slot? Achteraf? Geef gerust door welke muziek u wil. Of breng het mee op een usb-stick.