OPGELET er worden geen bestellingen verzonden/klaargezet tussen 20 en 29 augustus 2021.