Alles in de webshop is direct uit voorraad leverbaar!

Home » Info » Covid 19

Reiki & Crystal Healing

OFFICIELE RICHTLIJNEN bij heropstart op 01/03

• Maak richtlijnen duidelijk zichtbaar, zowel binnen als buiten de zaak, onder andere betreffende het maximumaantal klanten dat tegelijk binnen toegelaten is of het gebruik van het toilet. Een modelaffiche en een communicatiekit zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie

• Vermeld ook op een affiche in uw zaak en op uw website (als u er één hebt) de gegevens van een persoon in de onderneming die is aangeduid als contactpersoon, zodat klanten en personeelsleden een eventuele COVID-19-besmetting kunnen melden met het oog op een vlotte contact tracing Vicky 0468168160

.• Neem tijdig contact met uw werknemers inclusief uitzendkrachten en stagiairs, maar ook met externen zoals klanten, leveranciers, onderaannemers, freelancers, bezoekers, ouders, enz. die met de onderneming in contact komen, om hen te informeren over de regels van toepassing in uw zaak. Heel wat mensen hebben wellicht concrete vragen: het is belangrijk om hun mee te delen tot wie ze zich kunnen richten, aan de hand van informatiepanelen, uw intranet of uw website.

• De dienstverleners en personeelsleden meten dagelijks thuis hun temperatuur voordat ze aan het werk gaan. Als ze koorts hebben, dan wordt aanbevolen dat ze thuis blijven. Het gaat om een zelfevaluatie waarvan de resultaten niet mogen opgevraagd worden door de werkgever en niet mogen gecommuniceerd worden door de werknemers.• Klanten worden enkel alleen en op afspraak toegelaten, en niet langer dan strikt noodzakelijk is.

• Kinderen jonger dan 13 jaar mogen slechts door één ouder worden begeleid.• Personen die begeleiding nodig hebben, mogen vergezeld zijn van één volwassene.• Tussen elke klant wordt een periode van 10 minuten ingelast om de instrumenten en de werkposten te ontsmetten. Dit zijn alle oppervlakken van de werkposten en alle werk instrumenten waarmee de klant in contact kwam.• De klanten moeten buiten de zaak wachten. De wachtzalen zijn gesloten.

• Per 10 m² vloeroppervlakte die toegankelijk is voor klanten, is één klant toegelaten .Indien de voor klanten toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m² bedraagt, is het toegelaten om twee klanten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is.

• Er wordt geen drank, voeding of snack geserveerd noch tijdschriften of kranten aangeboden.

• De toepassing van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5m tussen elke persoon, moet steeds gerespecteerd worden, behalve tussen de klant en dedienstverlener of diens medewerker, voor zover strikt noodzakelijk voor de verrichting van de zorg

.• De verplaatsingen van de klanten binnen de zaak worden zo georganiseerd om elk contact in alle omstandigheden tot een minimum te beperken.

• De ruimte moet voldoende verlucht en geventileerd worden, minimum door het openen van ramen en deuren, zelfs bij slecht weer. Indien de ruimte uitgerust is met een CO2-meter die de reële CO2-concentratie continu en in real time meet, dan mogen ramen en deuren gesloten blijven. Als de CO2-concentratie te hoog is, d.w.z. meer dan 800 ppm, dan moet er voor een betere ventilatie van de ruimte gezorgd worden zodat deconcentratie onder de 800 ppm zakt.

• Het dragen van een mondmasker binnen de zaak of op de plaats van dienstverlening is verplicht voor de klant, vanaf de leeftijd van 12 jaar. Indien het dragen van een mondmasker om medische redenen onmogelijk is, mogen klanten een gezichtsscherm(faceshield) dragen. Personen die wegens een handicap dat door een medisch attest wordt bewezen, geen mondmasker, geen ander alternatief in stof of geen gezichtsschermkunnen dragen, zijn niet gehouden door die verplichting.

• De dienstverlener en zijn werknemers moeten een CE-erkend chirurgisch masker dragen

.• Vanaf 1 maart 2021 mag een klant het mondmasker enkel afnemen voor een behandeling aan het gelaat en enkel gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor die behandeling.

• Middelen voor de noodzakelijke handhygiëne worden ter beschikking gesteld aan de ingang van en op verschillende plaatsen binnen de zaak.• Het personeel wast de handen vóór de behandeling van een nieuwe klant.• Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd zoveel mogelijk cashbetalingen.

• Betaalterminals moeten na ieder gebruik gereinigd en ontsmet worden. Handgels of oorstaafjes kunnen ook aan de klanten ter beschikking worden gesteld voor het gebruik van de terminals.• Verkoopacties op straat en in de gangen van winkelcentra en uitstallingen, vlaggen of andere attributen buiten de zaak zijn verboden

.• Dienstverlening aan huis is verboden, ook bij de dienstverlener thuis, als dat niet de zaak is.• Tot en met 28 februari 2021 zijn alleen haarbehandelingen toegestaan in kapsalons en barbierszaken.

• Duobehandelingen zijn verboden. Onder duobehandeling wordt verstaan dat twee beroepsbeoefenaars zich tegelijk met dezelfde klant bezighouden. Anderzijds is het niet verboden dat een beroepsbeoefenaar voor meerdere personen tegelijk zorgt, zolang aan alle bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan.